Αντισκωριακή Προστασία C3 M - Στεγνό Πάχος 120 μm

Η επιφάνεια μετά από αμμοβολή Sa 2 1/2 by ISO

Protect 341 - GPS 70 μm

Novocoat 4090/4590 - GPS 50 μm

Αντισκωριακή Προστασία C3 M - Στεγνό Πάχος 120 μm

Η επιφάνεια μετά από αμμοβολή Sa 2 1/2 by ISO

Protect 340 - GPS 20 μm

Protect 321/330 - GPS 50 μm

Novocoat 4090/4590 - GPS 50 μm

Αντισκωριακή Προστασία C3 L - Στεγνό Πάχος 120 μm

Η επιφάνεια μετά από αμμοβολή Sa 2 1/2 by ISO

Novorust 2090/2070/2050 - GPS 120 μm

SCROLL TO TOP