Αντισκωριακή Προστασία C3 L - Στεγνό Πάχος 120 μm

Η επιφάνεια μετά από αμμοβολή Sa 2 1/2 by ISO

Protect 371 - GPS 70 μm

Novotec 3050/3090 - GPS 50 μm

Αντισκωριακή Προστασία C2 M - Στεγνό Πάχος 100 μm

Η επιφάνεια μετά από αμμοβολή Sa 2 1/2 by ISO

Novorust 2550 - GPS 100 μm

SCROLL TO TOP