Αντισκωριακή Προστασία C3 M - Στεγνό Πάχος 120 μm

Η επιφάνεια μετά από αμμοβολή Sa 2 1/2 by ISO

Protect 365 - GPS 80 μm

Novopur 1090/1050/1020 - GPS 40 μm

SCROLL TO TOP