Αντισκωριακή Προστασία C3 M - Στεγνό Πάχος 120 μm

Η επιφάνεια μετά από αμμοβολή Sa 2 1/2 by ISO

Protect 365/366 - GPS 80 μm

NOVOPUR 1090/1050/1020 - GPS 40 μm

Αντισκωριακή Προστασία C3 L - Στεγνό Πάχος 100 μm

Η επιφάνεια μετά από αμμοβολή Sa 2 1/2 by ISO

NOVORUST 2090/2070/2050 - GPS 100 μm

SCROLL TO TOP