Τεχνογνωσία

H NOVOL εστιάζει ιδιαιτέρως στη βελτίωση της εργασιακής αποδοτικότητας για τα καταστήματα ελαιοχρωματισμού. Έτσι, παρέχουμε εκπαιδευτικά προγράμματα για ελαιοχρωματιστές και επιτόπου παρουσιάσεις των συστημάτων μας.  Οι πολυάριθμοι ικανοποιημένοι πελάτες μας λαμβάνουν την επιμόρφωσή τους στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της NOVOL.

Οι εκπαιδευόμενοι προέρχονται τόσο από την Πολωνία, όσο και από τη Δυτική και Ανατολική Ευρώπη. Το ποσοστό συμμετεχόντων μας, ανά έτος, κυμαίνεται στα 5000 άτομα. Για την ικανοποίηση των πελατειακών αιτημάτων, οι Εκπρόσωποι και οι Τεχνικοί μας πραγματοποιούν παρουσιάσεις συστημάτων, στο χώρο των πελατών. Το προσωπικό διατηρεί επαφές με τους πελάτες και διασφαλίζει την καλύτερη ποιότητα συνεργασίας. Οι αρμοδιότητές τους περιλαμβάνουν τη συμβουλευτική για βελτίωση κόστους και την επίβλεψη τεχνολογίας ελαιοχρωματισμού.

Απότυχίες Εφαρμογής

Απότυχίες Εφαρμογής

Κοινές αποτυχίες εφαρμογής.

View more →
Συνέπειες Καταπόνησης

Συνέπειες Καταπόνησης

Κοινές αποτυχίες καταπόνησης.

View more →
Αποτυχίες Εφαρμογής-Συνέπειες Καταπόνησης

Αποτυχίες Εφαρμογής-Συνέπειες Καταπόνησης

Κοινές αποτυχίες Εφαρμογής - Καταπόνησης.

View more →
SCROLL TO TOP