Αυξητικό Πρόσφυσης Σιδηρόστοκων Και Ασταριών

Αυξητικό πρόσφυσης για επιφάνειες από γαλβάνιζε και αλουμίνιο πριν την εφαρμογή σιδηρόστοκων ή ασταριών. Εξαιρετικά αποτελεσματικό, άοσμο και ασφαλές για το περιβάλλον. 

Extra 715
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ / ΚΙΒΩΤΙΟ
90322 200 ML 4
SPECTRAL EXTRA 715
  • SPECTRAL EXTRA 715
SCROLL TO TOP