Αντισκωριακή Προστασία C3 H, C4 M - Στεγνό Πάχος 200 μm

Η επιφάνεια μετά από αμμοβολή Sa 2 1/2 by ISO

Protect 365 - GPS 80 μm

Protect 321/330 - GPS 50 μm

Novobase 5020 - GPS 20 μm

Novakryl 575 - GPS 50 μm

Αντισκωριακή Προστασία C3 H, C4 L - Στεγνό Πάχος 200 μm

Η επιφάνεια μετά από αμμοβολή Sa 2 1/2 by ISO

Protect 365 - GPS 80 μm

Protect 321/330 - GPS 50 μm

Novopur 1090/1050/1020 - GPS 20 μm

Novakryl 575 - GPS 50 μm

SCROLL TO TOP