Αποτυχίες Εφαρμογής-Συνέπειες Καταπόνησης

Διάβρωση

Διάβρωση

Ζημιά στην βαμμένη στρώση που προκαλείται από σκουριά μεταλλικής επιφάνειας.

View more →
Ματάρισμα-Κάθισμα-Απώλεια Γυαλάδας

Ματάρισμα-Κάθισμα-Απώλεια Γυαλάδας

Απώλεια γυαλάδας στην επικαλυπτική στρώση.

View more →
SCROLL TO TOP